A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÀNH TUYÊN GIÁO HUYỆN PHONG THỔ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Ngay sau khi thành lập (3-2-1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự coi trọng công tác tư tưởng, chính trị bằng việc thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương. Ngày 01-8-1931, Ban Cổ động-Tuyên truyền xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ với mục đích đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01-8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.  Năm 2007, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm là ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng. Huyện Phong Thổ sau khi chia tách, thành lập năm 2002, trong những khó khăn chung của những ngày đầu thành lập huyện, ngành Tuyên giáo huyện Phong Thổ đã phát huy truyền thống đoàn kết, biến khó khăn, thách thức thành động lực, từng bước khẳng định vai trò đi trước, mở đường đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực:

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả nổi bật của tỉnh, huyện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, nổi bật trong đó từ năm 2018 đến nay, huyện đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn. Gắn học tập, quán triệt, tuyên truyền với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bằng hình thức trực tuyến tại điểm càu cấp huyện

Hoạt động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội được quan tâm và ngày chú trọng. Ngành tuyên giáo đã chủ động bám sát tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận bằng nhiều hình thức trước những vụ, việc được dư luận và nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận xã hội, không để những phát sinh thành điểm nóng. Giai đoạn 2015 - 2020, ngành Tuyên giáo huyện đã chủ động hướng dẫn, phối hợp tham  mưu cấp ủy các cấp ban hành hơn 650 kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Công tác lý luận chính trị có nhiều cố gắng, đã chủ động tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên từ huyện đến cơ sở được tăng cường, góp phần nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã mở 132 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 8900 lượt người tham gia

Công tác giáo dục truyền thống, biên soạn lịch sử được quan tâm chú trọng, hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện Phong Thổ giai đoạn 1950-2010, huyện có 02 xã biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Phòng truyền thống huyện Phong Thổ. Ban hành Kế hoạch biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 8 xã biên soạn lịch sử đảng bộ. Các di tích lịch sử văn hóa cách mạng được quan tâm tu bổ, cải tạo phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là trong thế hệ trẻ.

Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ tiếp tục đi vào nề nếp, ngày càng hiệu quả hơn, nhất là trong việc xây dựng quy chế phối hợp và chức thực hiện quy chế, trong đó tập trung tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai chủ trương, đường lối, nắm tình hình dư luận trước những nhiệm vụ của lĩnh vực khoa giáo triển khai ở cơ sở. Hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện, nâng lên. Nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu các dân tộc được bảo tồn, duy trì, phát huy.

Múa chào mừng lễ hội Then Kin Pang năm 2019
 

        Lực lượng cán bộ làm công tác Tuyên giáo huyện ngày càng trưởng thành, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng vững vàng, cơ bản đủ về số lượng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phát huy vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện trên từng lĩnh vực, việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn và hằng năm. Tổng kết.          

       Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện; giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2016-2020; tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với HĐND, UBND huyện; Toàn án  nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2021-2025.Trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ, ngành Tuyên giáo huyện bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế, trong đó một số hạn chế còn chậm được khắc phục. Tuy nhiên với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng tinh thần đoàn kết, nhất trí và những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra trong quá trình xây dựng và trưởng thành, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn ngành Tuyên giáo huyện Phong Thổ với tất cả sự khiêm tốn và tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật sẽ chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong chặng đường phát triển tiếp theo của Đảng bộ huyện.

       Bước vào thời kỳ mới với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã, đang và sẽ tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành Tuyên giáo, đòi hỏi toàn ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo huyện không ngừng nỗ lực cố gắng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyên, học tập; tăng cường đi sâu, đi sát vào thực tiễn sinh động, không ngừng áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào nhiệm vụ công tác Tuyên giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Huyện ủy và nhân dân các dân tộc giao phó với nhiều khó khăn, thách thức nhưng rất vẻ vang, góp phần nhỏ bé của mình tô thắm thêm lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.


.


Tác giả: Trí Kiên
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 264
Hôm qua : 344